czwartek, 4 lipca 2013

Battle of Klushino - Bitwa pod Kłuszynem4 lipca 1610 roku podczas wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618.
Bitwa stoczona została między wojskami polskimi pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego